Zink vedligeholdelse

Information af vedligeholdelse og opbevaring af zink

Også forpatineret zink skifter udseende.
Forpatineret eller kemisk patineret zink, som det også kaldes, resulterer ikke over tid i en fuldstændig farvestabil overflade. I begyndelsen er den forpatinerede zink altid meget ensartet at se på, men forpatineringen vil på grund af vejrliget blive nedbrudt og gradvist erstattet af zinkens naturlige og skiftende matgrå udtryk.

Aggressive miljøer.
Forpatineringen giver mulighed for at opnå overflader, der fra starten har den ønskede farve og det ønskede udseende. Men man bør være opmærksom på, at forpatineringen med et udseende, der afviger meget fra den naturlige patinering, vil undergå væsentlige ændringer, når zinkoverfladen korroderer og den naturlige patina opnås.
Korrosionen vil forløbe hurtigst i by- og industriområder med høj luftforurening, i saltholdig luft ved især vestvendte kyster og langs stærkt trafikerede veje, der vintersaltes – og de synlige ændringer i patineringslag vil i disse miljøer optræde i løbet af få år.

Information til kunderne.
Man regner normalt med, at zinkplader, som anvendes i byggeriet, er vedligeholdelsesfri, men hvis en kunde ønsker, at overfladerne i videst muligt omfang bevarer et ensartet udseende, bør der rengøres fra tid til anden.
Både forpatinerede og naturligt patinerede zinkoverflader, som sidder regnbeskyttede, kan efterhånden få et hvidligt udseende af zinkkorrosionsprodukter på grund af manglende afvasking af regn.
I stedet kan afvaskningen foretages med lunkent vand samt en stiv børste. Korrosionen vil også være forøget på snavsede overflader – jord, sand f.eks. – og her vil afvaskning med vand tilsvarende nedsætte korrosionsrisikoen.

Opbevaring og montering.
Opsættes tagrender og zinkprofiler ikke udmiddelbart efter afhentning/levering, er det vigtig at disse opbevares korrekt, indtil selve montagen finder sted.
Zink skal opbevares tørt og ventileret over dugpunktet (ca 16 *C) inden montage for at mindske risikoen for dannelse af hvidrust, forårsaget af kondensvand.
Er dette ikke muligt, opbevares det et tørt sted i lodret position og uden fysisk kontakt med hinanden.