Aluminium

Zink og kobber er for de fleste velkendte materialer, når der skal vælges nyt tag eller facade på et hus. Men aluminium er lige så velegnet, og specielt de farvede aluminiumsplader giver mange muligheder. Pladerne fås i op til 40 forskellige farver og det kan derfor let indpasses i eksisterende byggeri. Fra beboelse til industribebyggelse, fra kirketårne til haller.

Samtidig er aluminium et let materiale, der nemt kan formes, så det også kan bruges til de mere komplicerede opgaver. Og så har det i lighed med både kobber og zink en lang holdbarhed og er nærmest ingen vedligeholdelse.

Aluminiumsprodukter holder i årtier og de skåner miljøet, idet efterlakering kommer ikke på tale, og snavs og urenheder kan let fjernes med neutrale rengøringsmidler.

Brugte produkter i aluminium bliver ikke til affald. De kan genbruges igen og igen. Den materielle genanvendelse af aluminium sparer energi – op til 95% i forhold til den første fremstilling af råstoffer. For byggeprodukter ligger genbrugsraten næsten på 85%.

https://roeddingblik.dk/